Yöneylem Araştırması Derneğinin (YAD) iki yılda bir düzenlemekte olduğu, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM) konularında çalışan doktora öğrencilerine yönelik kolokyum 21-22 Nisan 2016 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.
 
Kolokyumun amacı, YA/EM doktora programlarında yer alan öğrenciler için ileride işbirliği yapacakları meslekdaşlarını tanımalarını sağlayacak ve araştırmaya yönelik fikirlerini tartışabilecekleri bir forum oluşturmaktır. Öğrenciler Kolokyuma izleyici olarak ya da  doktora tezi çalışmalarından hazırlanmış bir bildiriyi sunmak üzere katılabilir. 
 
Programda, kabul edilmiş bildirilerin sunumu ve tartışılmasının yanısıra,
 • Davetli konuşmacılar,
 • Araştırma konuları, akademi ve sanayide mezuniyet sonrası olanaklar, bilimsel etik üzerine paneller, ve
 • Kolokyum akşam yemeği yer alacaktır. 
 
Kimler katılabilir?
YA/EM yüksek lisans/doktora öğrencileri ile diğer bölümlerde YA/EM konularında tez hazırlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri Kolokyuma katılabilir. Kolokyuma sunum yapmak üzere ya da dinleyici olarak katılmak mümkündür. Sunum yapacak katılımcıların
 • Bölümlerinde doktora programında bulunması,
 • İki yıl içinde doktora tezini savunacak durumda olması
 • Kendi bölümleri ya da danışmanlarınca önerilmesi, ve
 • Sunumları izleyen tartışmalara etkin olarak katılması beklenmektedir.
Katılımcılardan bilimsel program için ücret alınmayacaktır. Sunum yapacak YA/EM doktora öğrencilerinin konaklamaları (üç geceye kadar) ve kolokyum akşam yemekleri karşılanacaktır. Ayrıca, şehir dışından katılımcıların yol masrafları, belirli bir tavan dahilinde, sunum yapanlara öncelik verilerek ve başvuru sırası esasıyla desteklenebilecektir.
 
Başvuru İçin Gerekenler
 • Sunum yapmak ya da dinleyici olarak katılmak isteyen öğrenciler başvurularında ad, soyad, yazışma adresi, elektronik posta adresi, programı (master ya da doktora) ve bölümlerini belirtmelidirler.
 • Sunum yapmak isteyen doktora öğrencileri başvurularına
 1. Tezlerinin adını ve konusunu içeren kısa bir özet
 2. Yapacakları sunuşun adı ve 250 kelimeyi geçmeyen bir sunuş özeti, ve
 3. Danışmanlarınca Kolokyum için önerildiklerini gösteren ve beklenen doktora tezi savunma tarihini belirten bir yazı eklemelidir.
 • İstanbul dışından başvuru yapan adaylar konaklama ve yolculuk desteği talepleri olup olmadığını belirtmelidirler.
 • Bu bölümde belirtilen bilgiler, 1 Şubat 2016 tarihine dek başvuru sayfamız üzerinden sağlanmalıdır.
 
Önemli Tarihler
Başvuru için son gün: 1 Şubat 2016
Kabul ve destek alan adayların ilanı: 21 Şubat 2016
Kollokyum tarihi: 21-22 Nisan 2016
           
Düzenleme Kurulu
Ümit Bilge (Kolokyum Başkanı)
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Boğaziçi Üniversitesi
34342 İstanbul
Mustafa Gökçe Baydoğan (Program Başkanı)
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Boğaziçi Üniversitesi
34342 İstanbul